Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Wójta Gminy Tworóg; Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 30 grudnia 2020 r.

do Porozumienia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniu chronionym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe