Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PR/1/2021 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie powierzenia Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe