Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.91.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 stycznia 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 209/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Woźniki - Psary

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe