Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.113.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 stycznia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 185/XXII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe