Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Żywieckiego

z dnia 25 stycznia 2021 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe