Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 534.XXXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe