Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 543.XXXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe