Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 181/XX/2021 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe