Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 182/XX/2021 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 296/XXXIII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębowiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe