Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII.182.2021 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe