Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII.183.2021 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe