Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt III SA/Gl 541/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr PR.0007.74.2019 w przedmiocie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe