Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr POL.3160.2.1.2021.WW Burmistrza Miasta Ustroń; Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr POL.3160.2.110.2020.WW z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe