Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.142.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 lutego 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 349/XXIV/20 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe