Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/224/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe