Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/225/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe