Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.XIX.217.2021 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe