Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.3.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 17 lutego 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXV/222/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap II

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe