Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.144.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 17 lutego 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 230/XXXI/2020 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczekociny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe