Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/384/21 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/203/19 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe