Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/202/2021 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XX/132/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bojszowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe