Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 553.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe