Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/265/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławków na lata 2021-2026

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe