Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/266/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe