Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/271/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe