Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/2020 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe