Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/283/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe