Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/228/2021 Rady Gminy Rudnik

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe