Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/219/2021 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wskazania uczniom Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świbiu miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 w publicznej szkole podstawowej w Wielowsi, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi prowadzonej przez Gminę Wielowieś

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe