Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/221/2021 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielowsi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe