Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX.242.2021 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe