Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.8.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 marca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 652/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe