Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.166.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 marca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXI/232/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe