Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/212/2021 Rady Gminy Chybie

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chybie w roku 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe