Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/690/21 Rady Miasta Katowice

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe