Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/221/21 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe