Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/184/21 Rady Gminy Świnna

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/20 Rady Gminy Świnna z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe