Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.258.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXV/164/21 Rady Gminy Koszarawa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Koszarawa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe