Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.301.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr PR.0007.23.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021-2026

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe