Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.312.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII/241/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe