Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/382/2021 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe