Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/344/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Lipinki na terenie miasta Świętochłowice, obejmującego działki i fragmenty działek nr 693/159, 714/171, 3116/11, 908/157, 194/35, 1860/18, 2295/1, 863/159, 900/174, 3116/1 o łącznej powierzchni 40,8703 ha

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe