Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.354.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXX/711/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe