Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.378.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIV/412/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe