Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.390.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVIII/286/2021 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Żywcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe