Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.393.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXX/226/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe