Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.421.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIX-257-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe