Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.444.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVIII/262/21 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2021"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe