Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.486.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 201/XXII/2021 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włodowice w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe