Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.494.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVIII/266/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie podziału Gminy Wilkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe